Siyaset

Hüdapar ‘Gelin Anayasayı Tartışalım’ demiş.. Niye?

Her seçim bittiğinde ve her seçimi AKP siyaseti kazandığında Türkiye’de anayasa gündeme geliyor. Siyasetin ısrarla ve son 20 yılda ısrarla ‘Yeni Anayasa’ diyerek anayasanın değiştirilmesini gündeme getirişinin altında ne yatıyor, bir bakalım..

BAŞBUĞ: ‘KUMPASIN HEDEFİ TÜRK ORDUSU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’
Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un kod Ergenekon kumpasını değerlendirirken yaptığı açıklamada, bu kumpasın hedefinde ‘Türk Ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti vardı’ demişti.… Yani bu kumpas ‘sadece Türk Ordusuna değil aynı zamanda Cumhuriyete karşı kurulmuştu’ demişti.…

Bana sorarsanız bu açıklama her şeyi değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor çünkü bugün her ne kadar Türk Ordusu Usta’nın siyasetinin şekillendirdiği yargı eliyle vurularak küresel siyasi proje(BOP)’a karşı direnci kırılmış gibi görülüyor olsa da Türkiye Cumhuriyeti hala yerinde duruyor.
Öyleyse bu açıklamayı dikkate alarak bundan sonraki süreçte Cumhuriyet hedef alınacak der isek bu değerlendirme isabetsiz mi olur?

Proje(BOP) neydi hatırlayalım…
Türkiye’nin hem insan hem de ekonomik kaynaklarının yönetimini ele geçirmek;
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da özerk yönetimler yoluyla Asya ile bağını kesmek;
Bu yönetimleri Barzani ve şimdi de Suriye’deki PKK özerk yönetimleriyle birleştirip gelecekteki Büyük Kürdistan’ı kurmak yoluyla İsrail’in tam güvenliğini sağlamak ve Türkiye’yi böylece parçalamak.

Tabii bu Kürdistan mı olur Ermenistan mı olur o da ayrı mesele, Taşnak Hoybun örgütünü hatırlayınız… Cumhuriyet elden giderse Türkiye Bizans mı olur o da ayrı mesele, hatırlayınız ekümenik olduğunu ilan eden Fener Rum Patrikhanesini….
Peki şimdi bu projede nihai hedefe ulaşılabilmek için anayasa üzerinde ne gibi oyunlar oynanabilir?

ANAYASA ISRARI NEDEN
Eğer ki siz mevcut anayasayı değiştirip yerel yönetimlerine özerklik hatta eyalet kurulabilmesine giden yolu açarsanız, bir de buna herkese ana dilde eğitimi ekleyip resmi dil Türkçe’yi de kaldırırsanız her şey kendiliğinden olur, olur ama bununla da sınırlı kalmaz. Çünkü Anayasada yer alan ‘Türk ulus devlet kimliği’ meselesi var…

Eğer ki siz bu Cumhuriyeti anayasa üzerinde oynayarak yıkabilmeyi düşünüyorsanız, devletin milli kimliğini de değiştirmeniz gerekiyor, öyle ya daha anayasanın başlangıç kısmında Türk, Türk Milleti, Atatürk var iken yani temeli Türk olan bu Cumhuriyeti nasıl yıkabilirsiniz ki…

Bu durumda ‘Yeni Türkiye’ deyip işe başlamanız ve kurduğunuz her cümlede ‘Arap Çerkez, Kürt Türk, Ermeni Rum…’ diyerek Türk ulus devlet kimliğini örtüleyip bu milli kimliği bir etnik kökene indirgemeniz, halkı da buna alıştırmanız gerekir. Türkiye şimdi bu süreci yaşıyor…

Bu ne demek?
Bu şu demek: Cumhuriyetin temel niteliklerini anayasa üzerinde oynayarak ortadan kaldırabilirseniz, baştan beri peşinde koştuğunuz nihai hedefinize ulaşabilirsiniz anlamındadır bu. İlk hedef Türk Ordusuydu, nihai hedef ise Cumhuriyet. Şu anda Türk Ordusunu kod Ergenekon kumpas soruşturmasıyla örselediklerini ve 15 Temmuz’la da etkisizleştirdiklerini yani birinci hedeflerine ulaştıklarını düşünüyorlar.
Diyelim ki birinci hedefe ulaştılar, nihai hedef Cumhuriyet,
şimdi Türkiye neyle karşılaşacak?..

Bunun cevabını Türkiye’de izlenen siyasetin gidişatında ve yıllardır ‘Kürt, Türk, Arap, Laz, Gürcü, Çerkes, Boşnak..’ diye yapılan ayrıştırmada bulabiliriz ama bunun bir de devamı var… Türk Milleti çatısı altında toplanmış olan ‘Arap var, Ermeni var Rum var’ ve bu böyle gidiyor… gitmesi de doğal çünkü burası Anadolu; medeniyetler coğrafyası, dinler coğrafyası…

Bu coğrafyada yaşamamış bir insan uygarlığını sayamazsınız ki; Hititler, Sümerler, Akadlar, Urartu, Medler, Persler, Babil, Lidya, Frigya, Asur, Kommagene, Romalılar, Bizans ve biz Türkler… Yeryüzüne gelmiş insan uygarlıklarından dünya tarihine damga vurmuş olanlarının çoğu bu coğrafyada yaşamış…

ANAYASA NE DİYOR
Bakın şimdi bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür, anayasamız var, böyle diyor. Dolayısıyla ister Ermeni ister Rum olsun etnik kimliği ya da dini mezhebi ne olursa olsun Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkı var, buna da kimsenin diyeceği bir şey yok, olamaz da zaten. Bu ülkede Anayasal kimliği Türk olan her vatandaş seçilirse eğer Bakan da olur, Başbakan da Cumhurbaşkanı da, engel olan var mı?..

Memlekette kanun var kitap var hukuk var işletin o zaman, açın tüm kapıları ve koyun sandıkları halk kimi isterse seçsin, kurun hükümeti, biz de görelim kimler yönetime geliyormuş, millet de açıkça görsün. O zaman neden ısrarla ‘Yeni Türkiye’, ‘Yeni anayasa tartışmaları?..

TÜRKİYE’DE SORUN NE
Mesele şu; bu ülkenin bir Bizans sorunu var, İstanbul’a Konstantinopolis diyorlar yani eski Bizans hani şu 1071 Malazgirt’te yendiklerimiz. Bununda başını kendine ‘Ekümenik Konstantinopolis Patriği’ diyerek kapısının üstüne resmen ve alenen tabela asan Fener Rum Patrikhanesi çekiyor. Hal böyle iken yani Türkiye’nin öncelikle bu sorunu çözmesi gerekirken çıkıyorlar ortaya ‘Kürt sorunu’ var diyorlar ve sözüm ona yıllardır uğraşıyorlar, kendilerine göre bir çözüm hala bulamıyorlar…

Oysaki sorunun adı ‘Kürt’ değil…Bunun adı Kürt sorunu değil, Laz değil, Çerkez değil, sorunun adı: Rum!… Ege’deki adalarımızı işgal eden bunlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hükümranlık haklarına tecavüz ederek zengin enerji havzalarına el koyanlar bunlar, Heybeliada Ruhban Okulunu açmak, Ayasofya’yı kiliseye dönüştürmek isteyenler bunlar, PKK terör örgüne destek verenler de bunlar…

Bunu bir kenara koyalım…

Bu ülkenin bir de Ermeni sorunu var, bakınız Ermenistan’a bizden toprak istiyor, tazminat istiyor, soykırım gibi bir insanlık suçuyla mahkum ettirmek istiyor yani eski Ani eski Kilikya’nın uzantıları… Sorunun adını yine doğru koyalım bu da Kürt sorunu değil, Laz değil, Boşnak değil, bu Ermeni sorunudur. 1915’te Van’da Ruslara destek olmak için Osmanlı’ya isyan eden bunlar, tehcirle Suriye kuzeyi ve doğusuna gidenler bunlar.

Ermeni Taşnak Sutyun çetesiyle bir olup Hoybun örgütünü kuran bunlar, ASALA’yı kurup diplomatlarımızı öldüren bunlar,1930’da Ağrı’da isyan çıkartan bunlar, Türk’ü düşman ilan edip hep aynı emellerle hala PKK terör örgütüne destek verenler de bunlar.

Şimdi bir kenara koyduklarımızı yan yana getirelim…
Tarih boyunca Ermenilerle Bizans ittifak kurmuş, Bizans bayrağı altında birlikte yaşamış… Bu ittifak hala sürüyor… Özellikle Cumhuriyet tarihimizde Ermenilerle Barzanilerle de ittifak kurmuş, Türk topraklarını paylaşabilmek için Taşnak Hoybun örgütü çatısı altında birlikte yaşamış ki bunun en bariz örneği Dağlıca baskını ile Ağrı isyanıdır. Bu ittifak da hala sürüyor…

Dolayısıyla siz ’Yeni Türkiye, yeni anayasa’ derken, siz bir olan bir milleti etnik kökenlerine ayırarak Meclis kuracağınızı söyler iken Türk tarihinde yaşanmış olaylardan ders çıkartıp geleceğe bakmak durumundasınız. Apaçık ortada ki bu bir algı operasyonu…

‘Hepimiz kardeşiz’ diyorlar, ‘herkes eşit’ diyorlar, dönüyorlar dolaşıyorlar işi anayasaya getiriyorlar niye? ‘İleri demokrasi’ diyorlar, ‘artık ayrımcılık ve inkara son’ diyorlar, eviriyorlar çeviriyorlar işi anayasada yer alan ‘Türk kimliği ’ne getiriyorlar niye? Yani bu anayasadan bu milletin adı ve tarihi olan Türk ve Atatürk çıkarılırsa tüm sorunlar çözülecek, öyle mi?

MESELE ANAYASA DEĞİL
Allah aşkına bu anayasanın hükümlerine göre eşit olmayan kim var bu ülkede, herkes eşit diyor bu anayasa, uygulayın o zaman, varsa bir eşitsizlik herkesi eşit kılın, size engel olan kim?.. Ama yok siz bunu yapmayıp illa ki ‘Türk’ kimliği değişsin ‘herkesi kucaklayacak bir kimlik’ olsun mesela ‘Türkiye Vatandaşlığı olsun yani Türkiyeli’ diyorsanız eğer niyet başka o zaman…

TÜRKİYELİ DİYE BİR MİLLET YOK, ULUSAL KİMLİK YOK
En başta bu dünyada Türkiye Vatandaşı diye bir ulusal kimlik yok, Türkiye coğrafyanın adı, siz tarihten beri adı ve tarihi Türk olan hakim güce ‘Türkiyeli’ demeye kalkışırsanız eğer o zaman iş değişir. Dağlardaki koyunlar kuzular da Türkiyeli o zaman, tarihi olmayan, kimliği olmayan dağlardaki sürüler de Türkiyeli o zaman ama biz sürü değiliz ki, biz bir milletiz ve adımız Türk!.. Siz anayasadan Türk ve Atatürk’ü kaldırdığınızda işin gerçeği 1071’de Anadolu’da Bizans’ı yenip Türk Bayrağını dalgalandıran binlerce yıllık Türk tarihini yok etmiş oluyorsunuz..

Neden Türk Ordusunu hedef alan kumpas soruşturmasına neden Ergenekon dediler?..
Var mı bizim Ceza Muhakemesi Kanunumuzda adli bir soruşturmaya kod adı vermek?.. Adalet Bakanlığı bu tuzağa neden düştü?.. Ve de kim tüm bunlara gözyumdu?.. Sorun bakalım gençlere ‘Ergenekon nedir’ diye, ne cevap alacağınızı düşünüyorsunuz?..

Bir başka mesele…

Biz halk, biz zengin değiliz ki, biz fakiriz bizi fakirleştirdiler, bakın bakalım bizim fakirliğimizden kimler zengin oldu? Biz esnaf kaldık, esnaf gidiyoruz, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlayamadık ya memuruz ya bekçi ya polis ya asker ya öğretmen ya bakkal… Peki ya onlar, hepsinin çocukları iki üç yabancı dili konuşmuyorlar mı?

Bakınız Osmanlı’nın son dönemde yurt dışına gönderdiği büyükelçilere, bakınız maliye hesaplarını tutanlara, bakınız Galata bankerlerine… Bakınız kurtuluş savaşı sonrası halimize, tüm okumuş geçlerimiz Sakarya’da Çanakkale’de şehit, geriye kalmış yaşlı bir nüfus, para yok borç çok, bizde okul da yoktu okul, o zamanlar peki biz savaşırken kimlerin çocukları okuyordu bu ülkede?

Buradan anladığımız kimliksiz tarihsiz, kaynak yönetimi elinden gitmiş, çocuklarının tarih hafızası silinmeye yüz tutmuş her şeyin serbest olduğu bir Türkiye hayal ediyorlar… iyi hoş güzel ama.. Yönetici kadrolara kim gelecek?..
Devleti ve kaynaklarımızı kim yönetecek?…

ATATÜRK, TÜRK VE TÜRK MİLLETİ
Siz tüm bunların üzerine bir de anayasadan Türk ve Atatürk’ü çıkardığınızda bize ne kalacak, kuru ekmek de yesek Türklüğümüzle gurur duyuyorduk, o da elimizden alınmış olmayacak mı?.. Hepsinin ötesinde bu siyaset ‘Türk düşmanlığı’ üzerinden gidiyor… Tıpkı biz İngilizlere karşı Yemen’de Aden’de, Mekke’de savaşıp şehit olurken Arapların bize karşı duyduğu ‘Türk düşmanlığı’ gibi…

Bakınız Van Ermeni isyanına mevzilerde ele geçirilen şapkaların üzerinde ne yazıyor;: ‘İntikam’.. Bakınız Doğu ve Güneydoğu’daki hendek çatışmalarına, PKK’lı teröristlerin giydiği tişörtlerin üzerinde ne yazıyor; İntikam timi…Siz bu satıları okurken daha yeni Muğla’nın Bodrum, Milas, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde büyük yangınlar çıkarıldı. Bu eylemleri de PKK terör örgütü üstlendi, eylemi yapan da kimmiş biliyor musunuz, ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri…

Peki ya bu siyasetin İstanbul il başkanlığı yapmış Aziz Pabuşçu ‘AKP sayesinde Türk Olmaktan kurtulduk’ sözlerine ne demeli? Bu sözler bu resimde nereye konulmalı?.. Neyden kurtuldunuz kimden niye kurtuldunuz neyin intikamı bu, diye sormayacak mıyız?

Peki diyelim hepsini yaptık, o zaman yüreği ‘ne Mutlu Türk’üm’ diyerek çarpan yüreklerin böylesi bir yönetim altında hala çarpabilmek için bir yudum bile nefes alabileceğini mi düşünüyorsunuz?..

Çözüm elbette ki demokraside ama böylesi değil, çözüm evrensel değerleriyle kelimenin tam anlamıyla demokraside. Ancak bunun yapılabilmesi önce kimlik tartışmalarına artık bir son verilmesi, Atatürk’ün başlattığı devrimlerin tamamlanması gerekiyor, toprak reformu, aşiret ve feodal din ağalığının kaldırılması, kaynak yönetiminin yabancılar tarafından değil devlet tarafından işletilmesi, yaşam ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi, ortak dilimiz Türkçe’nin artık herkes tarafından bilinmesi ve kullanılması gerekiyor.

Cumhuriyet ve demokrasinin yüksek değerlerini kavrayamayan bir toplum bu değerlere nasıl sahip çıkabilir ki?..

Erdal Sarızeybek
Kaynak: Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak/ Destek Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu