Ana Sayfa
08 Aralık 2016 ( 2620 görüntülenme )

İşte Erdoğan'ın BÜYÜK HALİFESİ ŞEYH HALİD!

Vaktiniz olursa okuyunuz, önemli...
Şeyh Halid Kimdi
 
Özal’dan Erbakan’a, Arınç-Gül’den Erdoğan’a…
 
Ülkemizde üç cumhurbaşkanı ve dört başbakan yetiştiren HALİDİ Tarikatının kurucusu Şeyh Halid, Osmanlı Devleti’nin Şehrezur Sancağı’na bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi.
 
Karadağ bugünkü Irak’ın Süleymaniye iline bağlı bir beldesi…
 
Peki, Şeyh Halid kimdi?
 
Doğum tarihi kesin değil, kaynaklarda 1768 ila 1779 arasındaki bir tarihte dünyaya geldiği yazılı. ‘Hangi yıl doğmuştur’ derseniz, 1777 söylenebilir çünkü aynı kaynaklarda, vefatı öncesinde “ ömrümüz 50’ye ulaşmıştır” dediği rivayet edilerek bu tarihe bir çıkış bulunmuş.
 
Soy ağacı da tıpkı doğum tarihi gibi net değil; babasının mesleği ve vefatına ilişkin bilgilere de ulaşılamıyor ancak baba adının Hüseyin olduğu yolunda bir fikir birliği var.
 
Şeyh Halid’in soyunun Hz. Osman’a dayandığı, ameli açıdan Şafii, itikaden Eş’ari mezheplerine mensup, tarikaten Nakşbendi ve meşreben Müceddi olduğu yazılmış [1].
Asıl adı; Ebu’l-Beha Ziyauddin Halid b. Ahmed b. Hüseyin eş-Şehruzuri el-Kürdi [2].
 
Türkiye ise O’nu ‘Mevlana Halid-i Bağdadi’, ‘Şeyh Halid’, ‘Mevlana Halid’, ‘Halid-i Bağdadi’ isimleriyle tanıyor.
 
Soy geçmişiyle ilgili tüm bilinenler işte bunlar. 
 
Dr. Butrus Abu Manneh[3], Şeyh Halid’in biyografisinin ilk kez müridi Bağdatlı Muhammed İbn Süleyman tarafından yazılmış oluğunu ve bu biyografinin Şeyh Halid’in yaşamıyla ilgili yazılmış olan diğer tüm eserlere kaynaklık ettiğini ileri sürüyor[4].
 
Bu tez doğruysa eğer, Şeyh Halid’in genel profili şu olmalı:
 
Asıl adı Ebü’l-Beha Diyaüddin Halid b. Ahmed b. Hüseyin eş-Şehrezuri’dir. Soyu baba tarafından Hz. Osman’a dayandığı için kendisine ‘Osmani’ denilmiştir. ‘Efendimiz, büyüğümüz’ manasına gelen ‘Mevlana’ ismiyle tanınmıştır.
 
Babası ‘Şeşengüşt(altı parmak) lakabıyla tanınan Pir Mikail kamil bir velidir. Mevlana Halid’in yetişmesinde babasının büyük emeği geçmiştir. Annesi ise, hem hayatı hem de asaleti ile bu bölgede tanınan büyük veli Pir Hızır Fatımi’nin soyundadır, anne tarafından nesebi Ehl-i Beyt’e kadar uzanır.’[5]
 
El-Hac Hasan Şükrü’nün ‘Halid’ tanımı da aşağıdaki şekliyle Dr. Manneh’i doğruluyor:
 
‘Mevlana Halid’in –kuddise surruhu- nesbesi(bağı), Halid b. Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Taha el-Osmani’dir . Nesebi, halk arasında Şeşengoşt(altı parmaklı) lakabıyla meşhur kamil veli Pir Mikail’e –kuddise sırruhu- dayanır.
 
Bunların neseplerinin de haya ve ihsankaynağı, iki nur sahibi üçüncü halife Osman b. Affan el-Emevi el-Kureşi’ye –radıyallahu anh- ulaştığı bilinmektedir’[6].
 
Bu tanımlar en azından Şeyh Halid’i karanlıktan bir mum ışığıyla da olsa aydınlığa çıkarabiliyor. Tıpkı Dr. Manneh’in söylediği gibi kaynak tek olunca, diğer araştırmacılar da hep bu kaynaktan yola çıkınca ve de doğal olarak hep aynı Şeyh Halid profiline ulaşılınca, bu mum ışığını güçlendirmek mümkün olamıyor.
 
 
Bu tekdüzeliği Dr. Abdurrrahman Memiş’ [7]in ve Dr. Mehmet Kubat’ [8]ın araştırma sonuçlarında da görebilirsiniz.
 
Oysaki Şeyh Halid bizim için önemli çünkü tarikatımızın kurucusu ve çok ünlü bir zat:
 
‘Halid, Osmanlı yönetiminde, Musul vilayetine bağlı Baban Emirliği’nin bir köyü olan Karadağ’da doğdu. Mezhep olarak Şafii; tarikat ve meşrep olarak ise Nakşibendi’dir. Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun kurucusudur.
Bu süreç, Hindistan’a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dehlevi’den icazet almasıyla başlamış, önce Irak kuzeyine, ardından Anadolu ve bölge coğrafyasına yayılmıştır.  Nakşibendi alimlerinin yazdıkları silsilede ki “Altın Silsile” olarak tanınır, Mevlana Halid-i Bağdadi üçüncü silsilenin 30’ncu ve son sırasında yer alır.’ [9]
 
Sade bir bakışla dahi bu anlatım çerçevesinde Halid’in önemi görülebiliyor. Dolayısıyla bu büyük zatın tek kaynakla düğümlenmiş tekdüze bir tanım içerisinde bırakılması doğru değil, ulaşabilen tüm ipuçlarını masaya serilmeli ve daha anlamlı bir resim ortaya koyabilmek için çaba sarfedilmeli.
 
Halid’in çocukluk yıllarına bir gidelim…
 
İlk eğitimine Kuran kursunda başladı. Ardından Zerdiva nahiyesinde Şeyh Abdüllatif Medresesi’nde eğitim aldı ve bunu Halepçe, Hurmal ve Biyare medreselerindeki eğitimi izledi.
 
Arapça ve Farsça biliyordu.
 
Kayda geçmiş en ünlü hocaları; Abdulkerim el-Berzenci, Molla Muhammed Salih et-Teremari, Şeyh Celaluddin Hurmali, Molla İbrahim el-Biyari ve Şeyh Abdullah el-Hırpani’ydi.
Öğrenim gördüğü medreselerin bulunduğu yerler dikkate alındığında, Halid’in ilk gençlik yıllarının Karadağ, Süleymaniye, Köysancak, Harir ve Bağdat dolaylarında geçtiği görülüyor.
 
Bu arada İran’ın Sine kentine gitmiş ve Şeyh Muhammed Kasım Senendeci’den ders almıştı ama asıl itibariyle yaşam alanı bu coğrafya.
 
Doğum yılı bir yana, Şeyh Halid’in yaşamında bilinen ilk tarih 1799.
Bu tarihte, vebadan ölen Şeyh Abdulkerim Berzenci yerine Süleymaniye’deki Abdurrahman Paşa Medresesi başmüderrisliğine atandı [10].
 
Medreseye adını veren Abdurrahman Paşa’yı biz Baban Beyliği’nden tanıyoruz; 1806’da, Kürt kimliği ile çıkarılan ilk ayaklanmanın başındaki kişiydi.
 
1777’de doğduğu ve 1799’da medrese başhocalığına atandığını kabul edilirse eğer, Halid 22 yaşında ‘Şeyh’ olmuş ve bölgesinde ‘Şeyh Halid’ olarak anılmaya başladı.
 
Gelelim aile yaşamına...
 
Üç eşinin olduğu söyleniyor ama isimlerini tam bilemiyoruz. İlk eşi, Kürt asıllı Mikaili aşiretinden Yusuf Ağa’nın kızı, adı Siti veya Hatice olabilir. Ondan dört oğlu dünyaya gelmiş; Abdurrahman, Bahauddin, Şihabuddin ve Necmuddin.
 
İkinci eşi hiç tanınmıyor ancak Halid’in Bağdat’ta olduğu sırada evlendiğine dair bir not düşülmüş ve bu eşinden çocuğu hiç olmamış.
 
Üçüncü eşi Aişe; halifesi İsmail Gazzi’nin kızı. Bundan ise bir kızı dünyaya gelmiş, adı Fatıma [11].
 
İşte ülkemizde üç cumhurbaşkanı ve dört başbakan yetiştiren HALİDİ Tarikatının kurucusu Şeyh Halid’in bilinen özgeçmişi bu…
 
Ancak bu burada bitmeyecek, Şeyh Halid’in yetiştirdiği halifeler günümüze kadar gelecektir…

Kamuoyunda CÜBBELİ olarak bilinen Ahmet Hoca, Şeyh Halid'in müritlerindendir tıpkı Barzani'nin dedesi Şeyh Abdusselam'ın, Barzani'nin amcası Şeyh Ahmet'in, Barzani'nin babası Molla Mustafa'nın, 1925 Diyarbakır isyancısı Şeyh Said'in, 1925 Şemdinli isyancısı Seyit Abdulkadir'in, 1914 Bitlis isyancısı Molla Selim'in olduğu gibi...

Ayrıca Şeyh Halid, İskenderpaşa Cemaati lideri Mehmet Zahid Kotku'nun, İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun da büyük halifesidir...

Bugünü anlayabilmek için mutlaka düne bakmalı...
 
 
 
[1] Dr. Abdurrahman Memiş, Mevlana Halid-i Bağdai Hazretleri, s. 12, Nasihat Yayınları, Ankara-2014. 
[2] Mehmet Kubat, Mevlana Halid-i Bağdadi, s. 41, Hikmetevi Yayınları, Mart-2014.
[3] Butrus Abu Manneh: Aslen Filistin asıllı bir Arap olup İsrail vatandaşıdır. Doktorasını Oxford Üniversitesi’nde tamamladı(1971). Hayfa ve Kudüs Hebrew Üniversitelerinde çalıştı. Çalışma alanı Ortadoğu, özellikle Tanzimat dönemi Osmanlı Tarihi’dir. Halen Nakşibendi-Halidilik üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
[4] Dr. Butrus Abu Manneh, 19’ncu Yy Başlarında Osmanlı’da Nakşi Müceddidilik”, makale, çev. Hür Mahmut Yücer, Tasavvuf Dergisi, Sayı 12, Ankara 2004.
[5]Halidiye Risalesi, ‘Mevlana Halid-i Bağdadi’, s. 9, Semerkand Yayınları, 2011.
[6] El-Hac Hasan Şükrü, Şemsü’ş Şumüs, s. 19, Semerkand Yayınları, 2011.
[7] Dr. Abdurrahman Memiş, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, s. 11, Nasihat Yayınları, 2014.
[8] Doç. Dr. Mehmet Kubat, Mevlana Halid-i Bağdadi, s. 42, Hikmetevi Yayınları, Mart 2014.
[9] Necmeddin B. Muhammed Nakşibendi, Altın Silsile, s. 25., Semerkand Yayınları, 2011.
[10] Halidiye Risalesi, ‘Mevlana Halid-i Bağdadi’, s. 11, Semerkand Yayınları, 2011.
[11] Mehmet Kubat, Mevlana Halid-i Bağdadi, s. 77, Hikmetevi Yayınları, Mart-2014.
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ