Ana Sayfa
19 Eylül 2021 ( 1 izlenme )

KÜRTLER ÜZERİNDE BÜYÜK TUZAK...

“TÜRK TARİHİNDE KÜRT İSYANI VAR MI”

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk tarihinde Osmanlı devri için sekiz isyan sıralıyor; Abdurrahman Paşa(1806), Ahmet Paşa(1812), Mir Muhammed(1830), Kör Mehmed(1834), Bedirhan(1846), Yezdan Şer(1855), Şeyh Ubeydullah(1880) ve Molla Selim(1914).

BEYLER VE ŞEYHLER

18061855 arasında yaşanılan ilk altı isyanı üç bey çıkardı; Soran, Baban ve Bedirhan. Her üçünün de coğrafyası Kuzey Irak’tı. Kalan iki isyanı da Halidi Nakşibendi şeyhleri çıkardı. Yani isyanlarda elebaşı şeyh ve bey ama KÜRTÇÜLÜK yoktu!

Tarihçi diplomat ve yazar Dr. Bilal Şimşir bu isyanları doğrudan Tanzimat reformlarına bağlıyor, şöyle ki;

“İSYANLAR FEODAL BEYLER VE ŞEYHLER TARAFINDAN ÇIKARILDI”

‘Tanzimat döneminde, Batı’dan örnek alınarak yapılmaya başlanan yeni idari düzenlemelerde ortaçağ kalıntısı şarklı derebeyliklere artık yer yoktu. Rumeli’de olsun, Anadolu’da olsun, irili ufaklı bütün derebey kalıntıları, ayanlıkları ortadan kaldırılacaktı. Devletin yasaları ülkenin her köşesinde geçerli olacak ve uygulanacaktı". 


"ELEBAŞI BEDİRHAN BEY"

Vücudunun değilse bile, nüfuzunun kırılıp ortadan kaldırılması gereken beylerden biri de Cizreli Bedirhan Bey idi.’

FEODAL AĞALAR

Siyasi Kürt hareketinin araştırmacı yazarı Altan Tan’a göre de bu isyanlar 1839’da başlatılan Tanzimat reformlarına bir tepki. Altan Tan bu olayları, Kürt beylerinin 1514 Çaldıran ile elde ettiği gücün bu reformlar sonucu bir ölçüde kırılması olarak görmüş ve bu isyanlarda öne çıkan bir Kürt kimliği olmadığını şöyle açıklamış:

“BEYLERİN DEVLETE İSYANI”


‘1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak ilan edilen Tanzimat Fermanı batılılaşma yolunda önemli bir dönüm noktası oldu. Siyasi, mali, hukuki ve idari yeni düzenlemelere gidildi. 1856 yılında bugünkü anlamda tapu teşkilatı kurularak geleneksel Osmanlı toprak düzeni değiştirildi. Tüm bu gelişmeler Kürt beylerinin Yavuz Sultan Selim ile yaptıkları 1515 antlaşmasının şartlarının da değişmesine neden oldu… 

"BEYLER YÖNETİMDEN RAHATSIZ"

"Tanzimat Fermanı’yla ortaya çıkan bu yeni durumu kendi statülerine yönelik bir tehlike ve beyliklerinin tasfiye sürecinin başlangıcı olarak değerlendiren Kürt beyleri yeni düzenlemelere itiraz ederek direnmeye ve yer yer de isyan etmeye başladılar.’ 

Yani Baban, Soran ve Botan beylerinin isyanları siyasi Kürtçü bir nitelik taşımıyor.
Yani elebaşılar belki Kürt belki değil ama ayrılıkçı siyasi Kürtçülük üzerinden çıkmış olan bir isyan yok ta Hoybun Taşnak örgütüne, oradan da pkk terör örgütüne kadar…

“FEODAL AĞA VE ŞEYHLERİN DEVLETE BAŞKALDIRISI”

Bu isyanlara, isyanı çıkartan kişiliklerin siyaseti açısından bakarsanız; 1514’te ‘Bey’ olan aşiret reislerinin Tanzimat’la birlikte sahip oldukları güç ve otoriteyi kaybetmek endişesiyle hareket ettikleri anlaşılabilir.

ÖNCEKİ İSYANLAR SİYASİ DEĞİL

 Her isyan kendi özelinde incelendiğinde dahi bu endişe apaçık görülür; aralarında bir fikir birliği olmayan, örgütlü olarak yönetilmeyen, siyasi bir hedefe koşmayan, her beyin kendi isyanını yaşadığı bir olaylar zinciri…

İsyanlara siyasal Kürtçülük açısından bakarsanız; hiçbirinde ‘Kürt, Kürtçe, Kürdistan’ gibi siyasi taleplerin bulunmadığı açıktır.

BU İSYANLAR KÜRT İSYANI DEĞİL

Ama iş bu siyasi Kürtçülere kalırsa küçük büyük her olay bir siyasi isyan, üstelik Kürt adıyla yazılmış bir isyan. Onlar için coğrafya ayrımı yok, isyanları çıkartanlar ve yönetenlerin gerçek etnik kimliği ve dinsel bağlarının da önemi yok yeter ki Türk devlet yönetimine karşı bir eylem olsun, gerisinin hiç önemi yok.

ELEBAŞILAR AYNI, TARİKAT AYNI, COĞRAFYA AYNI

Oysaki bir olay siyasi Kürt hareketi ekseninde araştırılmak isteniyorsa eğer, sadece etnik kimlik ya da coğrafyadan yola çıkmak yetmiyor. Daha geniş bir pencereden bakmak gerekiyor; kişilikler, etnisite, coğrafya, mezhepler, o süreçteki iç ve dış politik durum…

TÜRK TARİHİNDE KÜRT İSYANI YOK

Kısacası Türk tarihinde beylerin isyanı var, şeyhlerin isyanı var ama halk olarak Kürt kardeşlerimizin asla ve asla devlete karşı bir isyanı Türk tarihinde yok!..

ASALA ÇIKINCA İŞ DEĞİŞTİ

Mesele şu; ASALA terör örgütüyle Ermenicilik tutmayınca aynı elebaşılar şimdi sözde Kürtçülüğe soyundular halkı devlete karşı kışkırtmak için, hepsi bu!

Yani iş Malazgirt’te gidiyor, Bizans’a gidiyor…

İyi güzel hoş da bu siyaseti izleyen kim destekleyen kim?

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ