Dünya
08 Aralık 2016 ( 2439 görüntülenme )

MİT Yasası ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için bir tehdit olabilir mi?

Bu konu önemli...

İmralı ve PKK ile görüşmeleri yasal zemine oturtuldu:

MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca verilen görevleri yerine getirecek.
Yani?
PKK ile görüşmeleri AKP hükümeti verdiğine göre, artık MİT-PKK görüşmeleri yasal olacak...

MİT, yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş ile tüm örgüt veya oluşumlar ile kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilecek. MIT bu yetkilerini kullanırken milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hal koşulu ile bağlı değil.
Yani?
PKK ile görüşmeler MİT'in görev tanımı içine alındığından, Kandil-Ankara hattı derinleşerek gelişecek...

MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek veya görüşme yaptırabilecek, görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.
Yani?
Bu görev tanımıyla artık MİT İmralı'da karargah kurabilecek...


Terörist takası getirildi:


Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.
Yani?
Türkiye'de yakalanan ancak Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren teröristler Türkiye'deki yargılamadan kurtulabilecek...


Ticaret, para ve insan yönetimi ele geçirildi:

MİT, düzenleme çerçevesinde görevleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek ve bunlarla irtibat kurabilecek. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamayacak.
Yani?
Ticari ve mesleki yaşam MİT eliyle Başbakanlık kontrolüne geçecek...

Hükümete karşı soruşturmalara karşı önlem alındı:

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar", "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar", "Milli Savunmaya Karşı Suçlar", "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlıklı maddelerinde yer alan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.
Yani?
MİT ve Başbakanlık hazırlık soruşturmalarındaki her gizli bilgi ve belgeye ulaşacak...


İletişim verilerine ulaşıldı:

MİT, Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek.
Yani?
Herkesin iletişimi kayıt altına alınacak...


Dinleme tek hakimle kontrol altına alındı:

MİT'in ülke çapında dinleme taleplerinde, iletişimimin dinlenmesi ve kayda alınması için tek hakim yeterli ancak yetkili ve görevli hakim, HSYK tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyesi olacak.
Yani?
Herkesin iletişimi dinlenecek...


MİT hakkında soruşturma yapılamayacak:

Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, MİT ile temasa geçecek. Konunun MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya belgelendirilmesi üzerine, adli yönden başkaca bir işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak.
Yani?
Hiçbir savcı MİT hakkında soruşturma yapamayacak...


Eski dosyalar kapatıldı:


MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin aynı konuda yeni ve somut bir delil ortaya çıkmadan yeniden soruşturma yapılamayacak.
Yani?
Adana Tırları gibi davalar kapatılacak ve yeniden soruşturma açaılamayacak...


Tanıklık yapmayacaklar:

MİT mensupları ile MİT'te görev yapmış olanlar, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamayacak.
Yani?
MİT herşeyi yapacak ama asla mahkeme huzuruna çıkmayacak...


MİT’e bilgi ve belge vermeyene hapis cezası getirildi:

Bu kanun kapsamındaki, görev ve yetkilerin kullanılmasına engel olan kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, talep edilen bilgi, belge ve verileri vermeyen kişilere ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Yani?
MİT'in hizmetinde çalışmazsanız suç sayılacak...


MİT’e bilgi ve belge verene koruma getirildi:


Buna MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilecek, bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Kimlikleri değiştirilenler, MİT'in görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

Yani?
MİT'in hizmetinde çalışırsanız, ne yaparsanız yapın suç sayılmayacak...

 
Sonuçta bu MİT Yasası onaylandığında bakınız neler olur...

Hiçbir ticari sır kalmaz...
Hiçbir mesleki sır kalmaz...
Hiçbir iletişim özgürlüğü kalmaz...

Başka?

AKP-PKK ittifakı yasal zemin kazanır, yaptığı herşey yanına kar kalır...

Başka?

İmralı'nın yeni karargahı Başbakanlık olur...

Bir de bu bilgi ve belgelerin ABD gibi İsrail gibi yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçtiğini düşününüz...

Türkiye'de tüm ticari ve mesleki faaliyetlerin kontrol ve denetimi yabancıların yönetimine geçer...

Türkiye'deki tüm insanları şahsi, siyasi, ailevi, sağlık, ticari, mesleki aklınıza ne gelirse, tüm bilgileri yabancıların eline geçer ve bilgiler kullanılarak tüm insanlarımızın yaşamının yönetimi de yabancıların eline geçer...

Bu esarettir!
Bu ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini ateşe atmak demektir!

Peki, ne olacak?

Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etse dahi, Cumhurbaşkanı onayından sonra fiilen yürürlüğe girmiş olacağından, arada geçecek süre zarfında hem AKP-PKK ittifakı yasal zemin kazanmış olacak, hem de Türkiye'de yaişayan herkesin tüm ticari ve mesleki bilgilerine ulaşılmış olacaktır.


Muhalefet artık Meclis'e değil, halkımızın huzuruna çıkmalı ve bu yasaya karşı toplumsal muhalefete önderlik etmelidir!

Toplumsal demokratik baskı ile bu yasanın geri çekilmesi sağlanmalıdır!


Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ