Ana Sayfa
19 Eylül 2021 ( 9 izlenme )

NAKŞİBENDİ TARİKATININ BÜYÜK HALİFESİ BAKIN KİMMİŞ...

HALİD NAKŞİ ŞEYHİ BARZANİ”

Tarihçi Ahmet Uçar, Kürt Barzan’ı bir dini cemaat üssü olarak tanımlıyor;

“BÜYÜK DEDE MESUD”

‘Barzan Köyü'nün ne zaman kurulduğunu kesin olarak bilmesek de bu köyün kurulmasında ve gelişmesinde Barzani Ailesi'nin rolünü biliyoruz. Bu aileden bilinen ve Barzan Kalesi'ni yapan ilk lider, Mesud'dur. Büyük Zap ırmağının sol kıyısında kurulan bu köye, başka bir yerden damat olarak gelen Mesud, oğlu Said'i bölgedeki meşhur medreselerde okuttu. “

“HALİDİ NAKŞİBENDİ ŞEYHİ”

“Said'den sonra oğlu Mesud da benzer bir eğitimden geçti. Özellikle onun oğlu Taceddin, tasavvufa ilgi duyarak Barzan Köyü'nde bir tekke kurdu. Bu yıllarda bölgede Kadirîlik ve Nakşîlik önem kazanmıştı. Bölgede Nakşibendîliğin ilk yayıcısı Mevlana Halidi Bağdadî'dir (17771837) ”.

Mesud Barzani, Barzaniler’in bir Halidi Nakşibendi ailesi olduğunu doğruluyor, şöyle ki;

“HALİDİ NAKŞİ TARİKATININ BÜYÜK HALİFESİ BARZANİ”

‘Şeyh 1’nci Abdusselam Seyyid Taha Nehri ile sıcak ve samimi ilişki sürdürür. Mevlana Halid Nakşibendi, tekkelere yaptığı ziyaretlerinden birinde Barzan tekkesine de uğrar ve Şeyh 1’nci Abdusselam’ı halifesi olarak atar ve birlikte, daha sonra Mevlana Halid’in halifelerinden biri olacak Seyyid Taha’yı ziyaret ederler’.

“BUNLAR AŞİRET DEĞİL”

1900 yılındaki bir Osmanlı belgesinde, Talbani(Talabani) adı kayıtlara geçmiş. Talbani aşireti hakkında Osmanlı yetkilileri rapor tutmuş. Bu raporda şöyle deniliyor;

“TALABANİ EŞKIYA ÜSTELİK NAKŞİ ŞEYHİ”

‘Bunların aslında aşiret olmadıkları, 2025 haneden ibaret bir aile kolu oldukları, kendilerine aşiret namı vererek, bölgede bazı idareciler ile menfaat ve çıkar işbirliği içinde olmaları yüzünden bu huzursuzlukların yaşanmasına neden oldukları, dolayısıyla bölgede asayişin sağlanması için, Talbanların reisleri ve Talban Dergahı mensuplarından 13 kişinin Bağdat ve Basra’ya uzaklaştırılmaları gerektiği…’

Rapor açık; Talbani/Talabanilerin bir aşiret değil, küçük bir aile; tekkesi ve dergahı olan bir aile olduğu görülüyor. Önceki bilinenlerle bu bildiğimiz yan yana getirildiğinde bunun bir Halidi Nakşibendi tekkesi olduğunu da görebiliyoruz.

“TALABANİ KÜRT DEĞİL, BARZANİ KİM”

Günümüzdeki ‘büyük Kürt lideri’ olarak tanıtılan tüm kişiliklerin ‘Kürt olup olmadıklarının’ araştırılması böylece önem kazanıyor. Kürt olmayan birileri son yüzyılda ‘Kürt’ olarak kendini öne çıkarıp bu harekete liderlik yapıyorsa eğer, onların perde arkasında kimlerin olduğunu araştırmak ve bu noktadan bakarak günümüzü anlayabilmek de bize kalıyor…

“HER İKİSİ DE NAKŞİ ŞEYHİ”

Talabani Kürt değil, Seyit Abdulkadir Kürt değil, Barzaniler de de Yahudi izleri çok derin. Anacak şaşırtıcı olanı bunların her üçü de ünlü Halidi Nakşi şeyhleri!

Türkiye’de etkin ve yetkin mevki sahiplerinin Halidi Nakşi cemaatlerine mensup oldukları dikkate alındığında, Barzani ve Talabani için “postal öpücü” demişlerdi bize, demek öyle değilmiş, bir başkaymış…

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ