Genel
26 Ağustos 2017 ( 1266 görüntülenme )

OSMANLI'YA KARŞI... CUMHURİYET'E KARŞI... DİYANET'TE GEÇEN BU BABANZADELER KİM?

DİYANET TAKVİMİNE GEÇEN AHMET NAİM BABANZADE KİMDİR?

Salim Meriç yazdı:


"Osmanlı'ya karşı ilk isyanı başlatan babanzadeler"
"Kuzey Irak’ın Süleymaniye bölgesinde bulunan Baban Aşireti, Osmanlı devletine karşı en büyük üç Kürt İsyanından birini gerçekleştiren köklü bir aşiretti. Baban aşireti, Osmanlı'ya karşı 1806-1808 Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı, 1812’de Babanzade Ahmet Paşa isyanlarıdır. Aşiret bundan sonraki Kürt isyanlarına da destek vermişti. 

"Osmanlı devlet yapısından yer aldılar"
Babanlar veya Babanzâdeler olarak bilinen aile 17. yüzyılın ikinci yarısında Baba Süleyman ile başlayan, geniş bir Kürt ailesidir. II. Abdülhamit'in Baban ailesiyle ilişkileri iyiydi. Nitekim Dahiliye Ve Harbiye Nazırı Baban Aşiretinden Abdurrahman Paşaydı. 

"Halidi tarikatının kurucusu Şeyh Halid'in arkadaşları"
Babanzade ailesinin ileri gelenlerinden Mustafa Zihni Paşa, 1848'de Süleymaniye'de doğmuş; öğrenimini Bağdat'ta tamamlamıştı.
Üstad-ı Mason Mithat Paşa’nın Bağdat Valisi iken "mühürdar"ı olmuş, böylece memuriyet hayatına başlamıştı. 1929'da İstanbul'da vefat eden M. Zihni Paşa'nın "ilim ve islam", "Mikyasu'l-Ahlak, "Kuvay-ı Maneviyye", "islam'da Hilafet" isimli eserleri vardır.
Image result for BABAN BEYLİĞİ ERDAL SARIZEYBEK
Babanzade Mustafa Zihni Paşa'nın; Ahmed Naim, İsmail Hakkı, Hüseyin Şükrü ve Hikmet adında üç oğlu daha vardır. Babanzâde ailesinden Babanzâde Ahmet Naim, Mustafa Zihni Paşa’nın en büyük oğludur. Babanzade ailesinin bütün evlatları, torunları Galatasaray Lisesi mezunudur. Yeni kuşak torunlarının tercih ettiği lise daha çok Saint Benoit Fransız Lisesi’ydi.

"Ahmed Naim Osmanlı idaresinde..."
İlk tahsilini Bağdat' da tamamladıktan sonra İstanbul' a gelen Ahmed Naim, 1891'de Galatasaray Lisesi'ni, 1894 yılında da Mülkiye Mektebini bitirir
. Naim, 1895'de ek görev olarak Galatasaray Lisesi'nde Arapça hocalığına başlar. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanindan sonra tamamen "Maarif Nezareti"ne geçer.

"Rektörlük de yaptı"
Naim, Ekim 1918-Ekim 1919 tarihleri arasında kısa bir süre Darülfünun'un umum müdürlüğünü (rektörlük) de yapar. 1919 yılında Ayan Meclisi'ne üye olur. Babanzade Ahmed Naim Bey (1872-1934), siyasal İslamcı düşünürlerin önde gelen isimlerindendi. İslamcı fikir hayatının oluşmasında büyük payı vardı.
Image result for BABAN BEYLİĞİ ERDAL SARIZEYBEK
Babanzade Ahmed Naim, son devrin mutasavvıflarından Fatih Türbedarı Ahmed Amiş Efendi’nin torunlarından, Fatih Dersiamlarından Hasan Sabri Serinken Efendi ve Ayşe Serinken çiftinin kızları Avniye Serinken ile evliydi. Aynı aileden Ulviye Serinken Tayşi ve Fahri Tayşi’nin kızları Nezihe Tayşi Baban, Babanzade ailesinden Müeddep Baban ile evlendi. Babanzade Ahmet Naim, Halveti tarikatına mensuptu. Fatih türbedarı Amiş Efendi’nin hem damadı, hem de müridiydi.

"Cumhuriyete karşı"

Babanzade Ahmet Naim, Türklük karşıtı ve Milli mücadeleye düşmandı. Cumhuriyet karşıtı olmasına rağmen Cumhuriyetin tek Üniversitesi, Darülfünun’da Rektör olmasını neye bağlıyoruz acaba? Seçilmiş olmasına mı?


"Milli mücadeleye karşı"
Milli mücadeleye karşı, 2 Ekim 1908 tarihinde kurulan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti’nin, kuruluşunda en tanınmış üç Kürt ailesinin üçü de yer almıştır. Şemdinan ailesinden Şeyh Ubeydullah’ın oğlu Seyit Abdülkadir, Bedirhan ailesinden Bedirhan Paşa’nın oğlu Mehmed Emin Ali Bedirhan, Baban ailesinden Babanzade Ahmet Naim Bey’di. 

Image result for BABAN BEYLİĞİ ERDAL SARIZEYBEK
"Osmanlı yenilince İngilizlerle işbirliği yaptılar"
Birinci Dünya Savaşından sonra Wilson ilkelerinin ilanının hemen ardından Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti tekrar aktif hale getirilerek Aralık 1918 tarihinde Kürt aydın ve uleması Kürdistan Teali Cemiyeti’ni kurdular. 

"Ayrılıkçı siyasi Kürtçülün önde gelen ismi"
Cemiyetin kuruluşunun en önemli iki ismide Babanzade ailesinden Tercüman gazetesi Başyazarı Babanzade Hüseyin Şükrü; Babanzade Fuat’tı. Kürd Gazetesi Rojî Kurd'ün yazarlarından Hüseyin Şükrü Baban (1890-1979), 1918'de İstanbul'da kurulan Kürdistan Teâlî Cemiyeti'nin genel sekreterliği yapmış ve Kürt Teşkilat-ı içtimaiye Cemiyeti'nin kurucularından olmuştu.

"Dekan oldular"
Milli Mücadele'ye ve Misakı Milli’nin sınırlarına karşı olan Hüseyin Şükrü Baban, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Cumhuriyetin en önemli Üniversitesinde, Ord. Profesörlüğe yükseltilmiş ve İstanbul Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi Dekanlığına getirilmişti. Önemli olan seçilmiş kavimden olmaktır.

"Cumhuriyet idaresinde önemli mevkilere geldiler"
Babanzade ailesi baştan beridir Osmanlı Devleti'ne ve Milli Mücadele'ye karşıydı. Osmanlıya da, Türkiye Cumhuriyeti'ne de muhalefettiler. Fakat Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet’in en önemli kademelerine getirildiler. Siyasette, Bakanlar Kurulunda, Dini kurumlarda, Üniversitelerde, İş ve sanat dünyasında en önemli noktalarında yer aldılar. 

Peki bu ailenin Cumhuriyetin etkin kadrolarına getirilmeleri, köklü ve soylu entellektüel bir aileden mi olmasından ötürü geliyordu. Yoksa seçilmiş doğduklarından dolayı mı? 

"Kimse dokunamyor"
Lakin Cumhuriyet, kurulduktan sonra bu dava adamlarını, kendi fedailerini, kurmaylarını, komutanlarını bile yargılamış, bir kısmını idam etmişti. Ama kimse Milli Mücadele'ye ve Cumhuriyete karşı olan Babanzade ailesine dokunamamıştı. İşte Kürt Yahudi devletinin temelleri de bu zamanda atılmıştı."

Kaynak: Araştırmacı Salim MERİÇ
Odatv.com(11 Nisan 2010)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ