100. YılÖzel Haber

Şentop.. ‘Olağanüstü Çıkış’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de Trakya Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı törenine geçtiğimiz günlerde katıldı.

Şentop, “Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil’den Fırat’a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2’nci adımlarını görüyoruz” dedi. Şentop’un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

‘SİYONİZM’

Tarihe baktığınızda 19 asır boyunca Yahudilerin bölgede bir devleti yok. Ancak 19 asır öncesine gittiğinizde bölgede bir Yahudi devletinden söz edebiliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda İsrail’in yapay bir oluşum olarak bölgede meydana geldiğini görüyoruz. Bu ise temelde Siyonizm isimli bir ideolojiye dayanıyor”

‘BÜYÜK İSRAİL PROJESİ’

“Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil’den Fırat’a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2’nci adımlarını görüyoruz. Ama gizli saklı değil, böyle bir proje var ve 100 yıldan fazla zamandır var”.

Şimdi..

Şentop’un ifadelerinde geçen büyük İsrail projesi nedir?

Eğer ki bu soruyu bugünkü koşullarda soruyorsanız, büyük İsrail projesi, BOP’un projelendirilmiş halidir.

Yani?

Oded Yınon’un dünya Siyonist Dergisi Kivunim’de, 1982’de yayımlanan ‘1980’lerde İsrail için Strateji’ adlı makalesi büyük İsrail planıdır. ABD’nin BOP’u da bu planın asker güç, ekonomik kaynaklarla projelendirilmiş halidir.

BOP yani sözüm ona Büyük Ortadoğu Projesi dört aşamalıdır: yönetimi ele geçirme, kaynakların yönetimini ele geçirme, etnik ve dinsel temelde ayrıştırma ve parçalama…

1nci Aşama: Hedef ülkelerin yönetimini ele geçirme:

Bunun için seçenek çok.. ya “doğrudan işgal” tıpkı Irak’ta yapıldığı gibi. Ya “iç karışıklık ve iç çatışma” çıkartmak yoluyla tıpkı Libya ve Mısır’da yaptıkları gibi. Ya “hem iç savaş hem müdahale” yoluyla tıpkı Suriye’de halen yaşanmakta olduğu gibi. Ya da model ülkelerde seçimlerle iş başına gelmiş yönetimleri projeye uygun hale getirmek gibi.

2nci Aşama: Hedef ülkelerin kaynaklarının yönetimini ele geçirmek:

Bunun için de seçenek çok ya “özelleştirme” diyerek o ülkenin stratejik kaynaklarını doğrudan satın almak, ya “yabancı sermaye” diyerek kaynakları dolaylı satın almak tıpkı ülkemizde, Libya ve Mısır’da olduğu gibi. Ya da doğrudan müdahale ile işgal edilen ülkelerde silahlı güçlerle kaynaklara el koymak tıpkı Irak’ta olduğu gibi. Böylece hedef ülkelerde yeraltı ve yerüstü ekonomik hatta insan kaynaklarının yönetimini ele geçirmek…

3ncü Aşama: Hedef Ülkelerdeki insanları ayrıştırmak ve ayrışan grupları güçlendirmek:

Hedef ülkelerde birlikte yaşamakta olan insanları etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar temelinde, “ileri demokrasi, insan hakları ya da özgürlükler” diyerek ayrıştırıp çatıştırmak ve parçalamak tıpkı Irak’ta olduğu gibi, Suriye’de halen yaşanmakta olduğu gibi.

Ya da model ülkelerde insan hakları ve özgürlükler diyerek bir olan insanları etnik ve mezhepsel temelde ayrıştırmak, ayrışan grupları güçlendirmek. Tıpkı ülkemizde Türk Kürt ve Alevi Sünni diyerek ayrıştırma çabalarının görüldüğü gibi.

4ncü ve Son Aşama:

İş savaşa sürüklenmiş hedef ülkelerde uluslararası toplum eliyle yeni anayasa diyerek zaten ayrışmış olan ülkeleri anayasa üzerinde federasyon gibi parçalı hale getirmek tıpkı Irak gibi, Suriye’de halen devam etmekte olduğu gibi.

Ayrıştırılmış model ülkelerde ise yine yeni anayasa diyerek ülke yönetimini projeye uygun hale getirmek. Ve nihayetinde ister hedef ister model ülkeleri devlet mekanizmasının ve kaynak yönetiminin gücünü kullanarak ya anayasal düzenlemelerle ya da ayrışan ve güçlendirilen grupları çatıştırmak yoluyla bir iç kargaşa yaratarak, bunun sonucunda yine anayasal düzenlemeyle hedef ülkeleri parçalamak.

İşte “BOP BOP” diyerek bölgemizdeki ülkelerinin parçalanması ve sınırlarının değiştirilmesi için uyguladıkları planın satır başları budur.

Şimdi burada gelelim İsrail’e..

BOP’un hedefi olan Türkiye elbette ki İsrail’in de hedefindedir. Bu noktada Şentop haklıdır. Ancak Büyük İsrail diyen Şentop’un BOP’a dikkat çekmeyişi ise ilginçtir.

İster BOP ister BİP olsun, Türkiye hedeftir.

Asıl soru ABD/İsrail Türkiye’yi açıktan nasıl hedef alabilecektir?

Belki en önemli konu budur; bu noktada savaş düşünmeyiniz, iç savaş da düşünmeyiniz, Türkiye ne ABD ne İsrail’le savaşa girmez. Türkiye’de iç savaş da çıkmaz.

Peki bu savaş çığlıkları neden diyorsanız, model ülkeleri sindirmek korkutmak için, olan bitenler karşısında tepkisiz hale getirebilmek için.

Peki proje nasıl yürüyecek diyorsanız..

BOP’un aşamalarına tekrar bakınız, mesele kaynakların yönetimi ve ayrıştırma. Mesele parayla kaynak yönetiminin satın alınması ve ileri demokrasi denilerek hedef ülkenin kendi içinde etnik ve mezhepsel ayrıştırılması meselesidir.

Son aşama zaten anayasadır, anayasa üzerinden model ya da hedef ülkenin projeye uygun hale getirilmesi meseledir.

Ne demek bu?

BOP projesine göre, Türkiye’nin Irak ve Suriye güney hudut boylarında ortaya çıkan özerk yerel yönetimlerim ayakta durabilmesi için, merkezi yönetimden güçlü yerel yönetimlere geçilmesi gerekiyor.

Sadece bu mu? Hayır.

Özelleştirme yoluyla satın kaynakların geri alınmasını zorlaştırıcı anayasal teminat gerekiyor.

Yine projeye göre, Taşnakçı PKK terör örgütünün legalleşerek Türkiye ile iç içe olması hatta gerektiğinde ÖSO gibi kullanılması gerekiyor.

Dahası..

Fener Rum Patrikhanesi’nin anayasal teminat altında Vatikan gibi devlet içinde devlet olması,

Heybeliada Ruhban Okulu’nun milli eğitim sistemine dahil edilmesi gerekiyor.

Dahası..

Projeye göre,  Osmanlı’da tapu verilmiş bağ, bahçe, arazi, vakıf malları gibi toprağın tapu sahiplerine verilmesi gerekiyor.

Yani?

Şentop’un dediği büyük İsrail meselesi bir plandır, ancak ABD’nin BOP projesi bu planın ABD silahlı güçleri ve ekonomik kaynaklarıyla desteklenerek projelendirilmiştir halidir.

BOP, kurtuluş savaşıyla parçalanan Sevr’in yeni yüz yıl versiyonudur.

Türkiye BOP’a karşı açık ve aleni tavır almalıdır.

Kitap:

Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak

Başa dön tuşu