Ana Sayfa
20 Eylül 2021 ( 41 izlenme )

SÜPER YETKİLİ KURUL GELİYOR...

15 Temmuz'da yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

Artıgerçek’te yer alan habere göre, DDK sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Kurul ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek “diğer işleri” yapmakla yükümlü olacak. Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRABİLECEKLER

Kararnamenin 6. maddesi denetleme sırasında denetlemeyi yürüten DDK grup başkanına her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlardan isteyebilecek.

DİSK: SENDİKALAR VESAYET ALTINA ALINIYOR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetkilerinin genişletilmesine tepki göstererek, “DDK’ye 12 Eylül yetkileri verildi. Sendikalar, meslek örgütleri ve dernekler Cumhurbaşkanlığı vesayeti altına alınıyor” dedi.

Çerkezoğlu, yazılı açıklamasında, önceki gün yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle DDK’ye demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayacak keyfi yetkilerin tanındığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“GENEL DENETİM VE SORUŞTURMA YETKİSİ VERİLİYOR”

“Kararnameye göre doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan DDK, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini, işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek. DDK; sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Kurul ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek ‘diğer işleri’ yapmakla yükümlü olacak, denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek.


 Denetleme sırasında denetlemeyi yürüten DDK grup başkanı, her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek.”

"SÜPER YETKİLİ DENETİM ORGANI”

Böylece DDK’nin süper yetkilerle donatılmış olağanüstü bir idari denetim organı haline getirildiğini kaydeden Çerkezoğlu, “Sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve vakıflar adeta cumhurbaşkanlığı bürolarına dönüşebilecek, sendikalar ile meslek örgütlerinin seçilmiş yöneticileri görevlerinden uzaklaştırılabilecektir. DDK’ye sendikaları denetleme ve yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verilmesi Anayasa’ya, ILO sözleşmelerine ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na aykırıdır. Hatırlatmak isteriz ki, sendikalar bir devlet veya cumhurbaşkanlığı bürosu değil, uluslararası sözleşmelerle ve anayasa ile bağımsızlıkları ve özerklikleri güvence altına alınmış demokratik işçi örgütleridir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Artıgerçek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ