SON DAKİKA
Tümü

Politika

Anasayfa / Politika / Yönetmelik değişti’.. ‘TÜM YETKİLER ERDOĞAN’A’

Yönetmelik değişti’.. ‘TÜM YETKİLER ERDOĞAN’A’

25 Ekim 2018 / Perşembe 16:25
Güvenlik soruşturması...

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TALEPLER CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETİLECEK

Yönetmeliğe, 9’uncu maddeden sonra gelmek üzere “Gizlilik dereceli birimlerde çalışacak personel” başlıklı 9/A maddesi ve “Diğer talepler” başlıklı 9/B maddesi eklendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden bakan yardımcısı, kurum ve kuruluş başkanı, genel müdür, müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları, vali, büyükelçi ve bu birim ve kısımların çalışanları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Bunlar hakkındaki soruşturma ve araştırmalar da MİT Başkanlığı ve/veya EGM tarafından yapılacak.

YÖNERGELER CUMHURBAŞKANLIĞINCA ONAYLANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca gizlilik dereceli birim ve kısımları ile bunları görevleri ve 9/B maddesi kapsamına giren hususları düzenleyen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönergesi hazırlanarak soruşturma ve araştırma yapacak kurumlara ve Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

9/A ve 9/B maddesi kapsamında sayılanlara ilişkin yönergesi bulunmayan birimlerin talepleri ile yönergelerinde belirtilen birim ve kısımlar dışında çalışanlar için yapılmış talepler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak kurumlarca yerine getirilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, yönergeyi bu yönetmelikte yapılan değişikliklere uygun şekilde hazırlayarak bir ay içinde Cumhurbaşkanlığına gönderecek.

ONAY MAKAMI CUMHURBAŞKANLIĞI

MİT Başkanlığı ve EGM’nin birbirlerinin personeli hakkında yapacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usulleri ile bu yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgelerin karşılıklı değişimi, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yürürlüğe konulacak esaslarla düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler, Milli Savunma Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Bunlar hakkındaki soruşturma ve araştırma, MİT Başkanlığı ve/veya EGM’ye yaptırılacak.

TALEPLER EN GEÇ 60 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SONUÇLANDIRILACAK

Arşiv araştırması, ilgili makama talebin ulaşmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde, güvenlik soruşturması ise en geç 60 iş günü içinde sonuçlandırılacak. Soruşturma veya araştırma sonuçları, asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilecek.

Kaynak: AA

POPÜLER HABER
POPÜLER GALERİ
POPÜLER HABER