Gündem

Milyonlarcası Cirit.. ‘Kim Bunlar’

Tarih: 17 Kasım 1919.
Sevr Antlaşması öncesinde, Lord Curzon başkanlığında yapılan bir toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sınırlarının nasıl çizilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. İngiliz Planı şudur;

 ‘Kürtler için kurulması planlanan Kürdistan’ ile Mezopotamya sınırlarında kendilerine yakın Hıristiyan unsurların ‘kuzey ve güney Kürt yerleşim yerleri arasında bir tampon devlet’ olarak kurulması.’

Aynı İngiliz siyaseti San Remo Konferansı’nda, aynı siyasi stratejik bakışla bu Hristiyan unsurların adını da koyacaktır, Ermeniler, Nesturiler, Asuriler, Keldaniler;
‘Bağımsız Kürdistan kurulduğunda Hıristiyan nüfus da göz önüne alınmalıdır (Nesturiler’den bahsediliyor); bu insanların sayıları yüz bin civarındadır. Yeniden eski yerlerine yerleştirilmelidir. Türkler tarafından yerlerinden edilen bu insanlar şimdi Baquba’da İngiliz emrindedir. Yeniden yerleştirilmeleri imzalanacak antlaşmalarda yer almalıdır. Türkİran sınırında yeni bir düzenleme yapılabilir. Bu insanların kötü kaderleri Ermenilere benziyor. Bunlar adına sorumluluk almaktan çekinmemelidir. Keldani ve Asurilerin korunmaları güvencededir.’

Yani bugün Irak ve Suriye’de kurulmak istenen tezgahın altında PKK bir yana sadece Nesturi, Yezidi, Süryani, Keldani, Asuri değil, Ermeniler de vardır. Bugün toplum tarafından görülemeyen ve tarihinde derinliğinde uyuduğu sanılan bu projelerin sığınmacı örtüsü altında yine karşımıza çıkmayacağından emin olabilir misiniz?

Hatırlıyor musunuz, Barzani bağımsızlık referandumunu yapıp da bağımsız bir devletin mührünü çekmecesine koyunca, Ankara sallanmış, ‘bu bir ihanettir’ diyerek sert tepki gösterilmişti. Beştepe’de düzenlenen bir törende Erdoğan, Barzani üzerinden konuyu açarak meseleyi işte bu Nesturîlere, Yezidi, Keldanilere, Asurilere getirmişti.

Bir hatırlayınız, kurduğu cümle şudur;
‘Şu anda Kuzey Irak’ta Araplar var, Türkmenler var ve ciddi bir nüfusa sahip, bunun yanında Asuriler, Keldaniler var, Süryaniler var…Eğer haktan söz edeceksek, oradaki Arapların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin, Keldanilerin haklarını da konuşmamız gerekiyor; onu nereye koyacaksın.’

Konuyu açalım…

1915 Van Ermeni isyanını biliyoruz. İsyan sonrasında tehcir edilen Ermenilerin Halep ve Suriye’ye doğusuna yerleştirildiklerini de biliyoruz. Yani her şeyden önce bugün sayıları milyonları aşan bu sığınmacıların içinde çok sayıda Ermeni olmalı. Öyle ya bunlar o bölgelerden geldiklerine göre. Öte yanda aynı isyanlarda yer alan ve isyan bastırılınca Irak ve Suriye’nin kuzeyine kaçan Nesturilerin varlığı, en az sığınmacılar kadar önemli. Çünkü Hakkari bölgesinde yaşıyorlardı. 1915 ve1924’te iki kez isyan ettiler, isyan bastırılınca Suriye’ye ve Musul’a kaçtılar. Onlar da Ermenilerin bulunduğu bölgelerdeydi yani bu gelen sığınmacıların içinde Nesturi/Keldani/Asuri de olmalı.

Şimdi her ikisini alt alta koyup topladığınızda, bu isyancı Nesturiler ile Ermenilerin, bugün ülkemize sığınmacı kılığı altında getirenlerle aynı kişiler olabileceği ister istemez akla geliyor. Buna bir de yerel savunma güçleri kurup Türkiye’nin karşısına dikilen Yezidileri, Süryanileri Keldanileri eklediğinizde, ‘bu nasıl bir resim’ diyerek düşünmeye başlıyorsunuz. 

 Varsayım değil bu, tarihte yaşadığımız olaylarla bu sığınmacıların coğrafyası üzerinden yapılan bir karşılaştırma zaten bu resmi karşımıza çıkarıyor. Bilemediğimiz, sadece bu sığınmacılar onlar mı değil mi, buna bir cevap arıyoruz.

Şu anda Türkiye’de dört milyondan fazla sığınmacı var ve bu sığınmacılar AdanaGaziantepKahramanmaraş Şanlıurfa hattında yoğunlaşıyor. Kilis’te nüfus çoğunluğuna ulaştıkları sıkça söyleniyor. Bu iller önemli, çünkü tarihte yaşanmış Ermeni/Asuri isyanları var, Kilikya gibi Asur gibi ayrı bir devlet kurma emelleri var.

Böylesi geçmişe dayalı siyasi stratejik emeller ortada iken, üstelik Sevr gibi Anadolu’yu işgal haritası karşımızda duruyor iken, bu sığınmacıların varlığını ‘muhacir, ensar’ diyerek geçiştirebilir misiniz?

Alın buradan soralım açık açık; ‘Ey Hükümet, ensar muhacir deyip aldığın bu sığınmacıların arasında, elinde Osmanlı tapusu olan var mı?

İsterseniz, memlekette sık sık etnik kimliklere vurgu yapmakla öne çıkan bu siyasete, en iyi bildiği konudan soralım; Ey Hükümet, bu sığınmacıların etnik kökenleri nedir, içlerinde kaç tane Ermeni, Nesturi, Asuri, Yezidi, Süryani, Keldani var, açıklayın?

Bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzü de var…

Bu sığınmacıların geri dönmeye niyeti yok. Zaten bu siyasetin de geri göndermeye niyeti yok, ama bu sığınmacıların yarın nüfusları daha da artacak. Bu nüfus yoğunluğu birçok yerde Türk nüfusun önüne geçecek. Şimdiki gibi bu ensar muhacir siyasetiyle, ileri demokrasi, yardım, insanlık, merhamet söylemleri üzerinden bu süreç işletilirse, onların da tıpkı PKK gibi siyasi kanatları üzerinden yerel yönetimlerin başına gelebileceklerini düşünmek çok mu zorlama olur.

Hele bir de AB’ye gidip ‘burası bizim eski topraklarımız’ deyip de AB’nin mahkemelerinde dava açılırsa, sözde soykırım talepleri üzerinden eski topraklar geri istenmeye başlanırsa, neler olur hiç düşündünüz mü? Hikaye değil bunlar, ortada yaşanmış bir tarih var, tarihten gelen plan ve projeler var. Daha dün HDP’li vekil Garo Paylan Gazi Meclis’e bu konuyla bağlantılı kanun teklifi vermedi mi?

Bakınız Irak kuzeyi boşaltıldı ve bu seçilmiş coğrafya tümüyle Barzani himayesindeki örgütün kontrolüne girdi. Eskiden Kandil vardı merkez olarak, şimdi iş değişti. Türkiye’nin PKK açılımıyla Sincar bölgesindeki Nesturi, Yezidi, Keldani gibi farklı din ve etnik yapıya sahip unsurların da yönetimi bu örgütün eline geçti. Hatta ‘yerel savunma güçleri’ diyerek ABD eliyle silahlandırdılar. Erdoğan iyi bilir bunu, çünkü sık sık ‘ABD binlerce tır silah cephane sevk ediyor’ diyerek bu süreci durdurmak yerine, sürece bizi alıştıran odur.

Suriye kuzeyine gelince…

Tıpkı Irak’ta yapıldığı gibi Suriye kuzeyinde de aynı tezgah kuruldu. Önce IŞİD üzerinden işgal edilen bu topraklar PKK terör örgütüne devredildi. Milyonlarca Suriyeli yerlerinden edilerek Türkiye’ye gönderildi. Yine Irak’ta olduğu gibi Ermeni, Nesturi, Keldani gibi unsurlar yerel savunma güçleri olarak silahlandırıldı.

Yakın gelecekte güney hudutlarımızda özerk yeni yerel yapılar ortaya çıkarsa, Türkiye’nin hali içinde yaşayan bu sığınmacılarla nice olur? ÖSO deyip de eğitilen, donatılan, silahlandırılan ABD destekli bu yapıyla sığınmacılar arasında bir de siyasi ve silahlı bir bağ kurulursa, başımıza gelecekleri hiç düşündünüz mü?
İyi düşünün..

Erdal Sarızeybek
Kaynak: Kod 2023 Son Tezgah/ Destek Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu