100. YılÖzel Haber

Şentop’un Dediği.. ‘Büyük İsrail Neresi’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de Trakya Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı törenine geçtiğimiz günlerde katıldı.

Şentop, “Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil’den Fırat’a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2’nci adımlarını görüyoruz” dedi.

Şimdi..

Şentop’un ifadelerinde geçen büyük İsrail projesi nedir?

Eğer ki bu soruyu bugünkü koşullarda soruyorsanız, büyük İsrail projesi, BOP’un projelendirilmiş halidir.

Yani?

Oded Yınon’un dünya Siyonist Dergisi Kivunim’de, 1982’de yayımlanan ‘1980’lerde İsrail için Strateji’ adlı makalesi büyük İsrail planıdır. ABD’nin BOP’u da bu planın asker güç, ekonomik kaynaklarla projelendirilmiş halidir.

Peki ABD’nin BOP’unda büyük İsrail var mı?

Evet var, kod adı Fenike.

Nedir bu?

Önce BOP/Kürdistan’tan başlayalım..

Amerika ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nde geçen Kürdistan için şöyle diyor;

 ‘Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet olacaktır’[1].

Yani dört parçalı Kürdistan…Devamı da şöyle geliyor;

‘Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur’.

İlk bakışta göze çarpmıyor olsa da özenle kurulduğu anlaşılan bu cümlenin satır arasında geçiyor, Fenike.

Şimdi bu cümleyi biraz açalım…

BOP kısa adıyla ifade edilen planda önce Irak’ın parçalanıp üç ayrılacağı ve kopan parçalardan birinin Akdeniz kıyılarına ulaşacağı öngörülüyor. Bu parçalardan birinin Lübnan’ın kıyı şeridi üzerinden Suriye istikametinde genişleyeceği ve nihayetinde tüm bu parçaların bir araya getirilerek Fenike’nin yeniden doğacağına işaret ediliyor.

Hiç şüphe yok ki bu parçalardan biri Irak kuzeyi yani ‘Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim’ olmalı.  Bunu anlayabiliyoruz ancak durup dururken ‘Fenike’ demenin anlamı neydi ve bu ‘yeniden doğuş’la neyin mesajı verilmek isteniyordu?

Kısacası bu Amerikalı FENİKE ile ne demek istiyordu?..

Bu Amerikalının ‘Fenike’ dediği yer Tevrat’ta geçen ‘Kenan’ diyarıdır, bugün bildiğimiz Filistin ülkesinden Akdeniz kıyıları boyunca Hatay’a kadar uzanan bölge. 

Tevrat’a göre Milat’tan önce günümüzden yaklaşık dört bin yıl öncesinde, ünlü Hitit uygarlığının Anadolu’da hüküm sürdüğü yıllarda, İsrail’in Tanrısı günlerden bir gün Hz. İbrahim’e göklerden şöyle seslenir:

‘İbrahim. Mısır Irmağı’ndan büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan bu toprakları –Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını– senin soyuna vereceğim.’[2]

İşin aslı, bu sınırları çizilen bölge sadece İsrailoğullarına değil, tüm insan aleminin istifadesine sunulmuş ‘Bereketli Topraklar’dır.

Burası aynı zamanda İsrailoğullarının dünya tarihine çıkış noktası ve Mısır’da geçen 210 yıllık esaretten sonra Sina Çölünü geçip ilk yerleştiği topraklar, Kenan… Zamanla güçlendiler, Davut ve Süleyman öncülüğünde Büyük İsrail Krallığını kurdular, sonra Roma işgaline uğrayınca, dağıldılar, dünyanın dört yanına göç ettiler. Ve ikinci büyük harp sonrası İsrail adıyla yeniden bu topraklara geri döndüler[3].

 İşte bu Amerikalı Kürdistan’ın sınırlarını tanımlamak için kullandığı Fenike koduyla, İsrailoğullarının Milattan önceki coğrafyasını işaret ettiğini anlıyoruz.

Bu plana göre, Büyük İsrail’in yeniden doğuşu için Suriye ve Irak’ın parçalanması, Lübnan üzerinden Akdeniz kıyılarının ele geçirilmesi ve Barzani’nin Akdeniz’e uzanması gerekiyor. Nihayetinde tüm parçalar birleşmesiyle Tevrat’ta geçen Fenike yeniden doğmuş oluyor.

‘Yahudi Kürdistan’ dedikleri de işte bu.

Hani Suriye’de PKK terör örgünün hedefleri sayılırken ‘Kürt Koridoru’ diye medyanın isimlendirdiği bir proje vardı ya, işte o da bu; ‘Bir ucu Akdeniz’de, bir ucu İran’da, diğer ucu Ermenistan’a dayanmış küresel siyasi bir proje.

Şimdi bu büyük resme bakıldığında Sevr’e dayandığı için İngiliz, BOP’a dayandığı için bir ABD projesi olduğu ve Tevrat’a dayandığı için de bir İsrail projesi olduğu artık söylenebilir.

Rusların neredeyse kalıcı olarak Suriye’de yerleştiği düşünüldüğünde ise, bu projenin artık Rus desteği olmadan işletilebilmesinin mümkün olamayacağı anlayabiliyoruz. Bu durumda tünelin bir ucu ABD-İsrail, diğer ucu da Ruslar tarafından tutulmuş olduğu için Türkiye’nin bu üçlü arasında sıkışıp kaldığı da görülebiliyor.

Bu da bize Birinci Dünya Savaşını hatırlatıyor, bir uçta İngiliz diğer uçta Rusların Anadolu’yu işgalini hatırlatıyor, 1917 bolşevik ihtilali olmasaydı başımıza neler gelecekti, onu düşündürüyor.

Şimdi bu Amerika neden Büyük İsrail demiyor da Fenike diyor, sorusuna gelince..

Çünkü mesele İsrailoğullarına gidiyor.

Bakınız İsrail Bayrağına, sembolü Davut Yıldızı. Bakınız devlet nişanına, Yedi Kollu Şamdan. Bunların hepsi kaynağını Tevrat’tan alıyor. Dolayısıyla hem ABD hemİsrail’in dünyaya verdiği mesaj açıktır, Büyük İsrail Krallığı.

Şimdi burada gelelim İsrail’e..

BOP’un hedefi olan Türkiye elbette ki İsrail’in de hedefindedir. Bu noktada Şentop haklıdır. Ancak Büyük İsrail diyen Şentop’un BOP’a dikkat çekmeyişi ise ilginçtir.

İster BOP ister BİP olsun, Türkiye hedeftir.

Asıl soru ABD/İsrail Türkiye’yi açıktan nasıl hedef alabilecektir?

Belki en önemli konu budur; bu noktada savaş düşünmeyiniz, iç savaş da düşünmeyiniz, Türkiye ne ABD ne İsrail’le savaşa girmez. Türkiye’de iç savaş da çıkmaz.

Peki bu savaş çığlıkları neden diyorsanız, model ülkeleri sindirmek korkutmak için, olan bitenler karşısında tepkisiz hale getirebilmek için.

Peki proje nasıl yürüyecek diyorsanız..

BOP’un aşamalarına tekrar bakınız, mesele kaynakların yönetimi ve ayrıştırma. Mesele parayla kaynak yönetiminin satın alınması ve ileri demokrasi denilerek hedef ülkenin kendi içinde etnik ve mezhepsel ayrıştırılması meselesidir.

Son aşama zaten anayasadır, anayasa üzerinden model ya da hedef ülkenin projeye uygun hale getirilmesi meseledir.

Ne demek bu?

BOP projesine göre, Türkiye’nin Irak ve Suriye güney hudut boylarında ortaya çıkan özerk yerel yönetimlerim ayakta durabilmesi için, merkezi yönetimden güçlü yerel yönetimlere geçilmesi gerekiyor.

Sadece bu mu? Hayır.

Özelleştirme yoluyla satın kaynakların geri alınmasını zorlaştırıcı anayasal teminat gerekiyor.

Yine projeye göre, Taşnakçı PKK terör örgütünün legalleşerek Türkiye ile iç içe olması hatta gerektiğinde ÖSO gibi kullanılması gerekiyor.

Dahası..

Fener Rum Patrikhanesi’nin anayasal teminat altında Vatikan gibi devlet içinde devlet olması,

Heybeliada Ruhban Okulu’nun milli eğitim sistemine dahil edilmesi gerekiyor.

Dahası..

Projeye göre,  Osmanlı’da tapu verilmiş bağ, bahçe, arazi, vakıf malları gibi toprağın tapu sahiplerine verilmesi gerekiyor.

Yani?

Şentop’un dediği büyük İsrail meselesi bir plandır, ancak ABD’nin BOP projesi bu planın ABD silahlı güçleri ve ekonomik kaynaklarıyla desteklenerek projelendirilmiştir halidir.

BOP, kurtuluş savaşıyla parçalanan Sevr’in yeni yüz yıl versiyonudur.

Türkiye BOP’a karşı açık ve aleni tavır almalıdır.

Kitap:

Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak


[1] Ralph Peter’s, ‘Kanlı Sınır, BOP’, Armed forces journal, 2006.

[2] Tanah/Tevrat/ Tekvin, Bölüm 15: 18/21.

[3] Erdal Sarızeybek, ‘İsrael, Nil’den Fırat’a Devlet Oyunları’ Destek Yayınları

Başa dön tuşu